Gollyngiad carthion posibl yn Afon Tawe, Abertawe

Mae gollyngiad o'r hyn sy'n ymddangos fel carthion yn dod o ffynhonnell anhysbys i fewn i'r Afon Tawe ger Canol Dinas Abertawe.

Mae pryderon y gallai hyn effeithio ar ansawdd y dŵr yr afon Tawe a Bae Abertawe. Fel rhagofal, mae Cyngor Abertawe'n cynghori pobl i beidio â mynd i mewn i'r dŵr tra bod y broblem yn parhau.

Gan fod y tymor ymdrochi (15 Mai i 30 Medi) bellach wedi dod i ben, mae gwaith CNC o fonitro ansawdd y dŵr yn yr ardal ddynodedig ym Mae Abertawe, o flaen y slip gan Neuadd y Dref, bellach wedi dod i ben.

Rydym yn gweithio gydag asiantaethau lleol sy'n cynorthwyo i ddod o hyd i ffynhonnell y llygredd o fewn y rhwydwaith cymhleth o nentydd tanddaearol sy'n draenio i afon Tawe o ardaloedd trefol y ddinas.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru