Penderfyniadau rheoleiddiol ar gyfer tynnu dŵr

Ffurflenni tynnu dŵr

Byddwn yn oedi cyn gofyn am wybodaeth tynnu dŵr ar gyfer y cyfnodau 1 Ebrill 2019 i 31 Mawrth 2020, ac 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021 hyd nes y clywir yn wahanol.

Os oes gennych drwydded gan CNC i dynnu dŵr, byddwn yn cysylltu â chi'n uniongyrchol pan fyddwn yn gallu derbyn manylion dychwelyd eto, i ofyn i chi gyflwyno eich manylion ar gyfer y cyfnodau canlynol:

  • 1 Ebrill 2019 i 31 Mawrth 2020
  • 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021
  • 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022

Dylech barhau i gofnodi eich data fel y nodir yn eich trwydded, os yw'n ddiogel gwneud hynny, gan ddilyn y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth.

Rhoi gwybod am eich manyion tynnu dŵr ar-lein

Rydym yn datblygu gwefan newydd y byddwch yn gallu ei defnyddio i gofnodi a chyflwyno eich data ffurflenni tynnu dŵr.

Bydd y safle newydd ar gael i'w ddefnyddio yn ddiweddarach eleni.

Bydd mwy o fanylion yn cael eu rhannu gyda deiliaid trwydded, gan gynnwys manylion am sut i'w ddefnyddio, cyn iddo fynd yn fyw.

Diweddarwyd ddiwethaf