Arhoswch tra bod ein crynodeb o rybuddion llifogydd yn llwytho.

Perygl llifogydd tymor hir

Rydym yn gwella ein mapiau risg llifogydd

 

Rhowch eich adborth am sut gallem eu gwneud yn well i chi.

Gwiriwch a ydych chi mewn perygl

Mae'r map Asesu Perygl Llifogydd Cymru yn ddangos pa mor agored ydych i lifogydd o'r canlynol:

  • afonydd
  • y môr
  • dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach
  • cronfeydd dŵr

Mae'r map hefyd yn darparu gwybodaeth ychwanegol am eich ardal, megis:

Nid oes dim statws swyddogol i’r map hwn at ddibenion cynllunio. Rydym yn eich cynghori i ddefnyddio'r wybodaeth a geir yn y Map Cyngor Datblygu ar gyfer materion cynllunio datblygu.

Gallwch hefyd weld yr holl ardaloedd yr ydym yn darparu rhybuddion llifogydd am ddim ar eu cyfer.

Chwyddwch mewn i'r lleoliad mae gennych ddiddordeb ynddo er mwyn darganfod mwy.

Dysgwch fwy am y gwahanol fathau o beryglon llifogydd

Ffyrdd eraill o ddysgu am berygl llifogydd tymor hir

  • Ffoniwch Floodline: 0345 988 1188
  • Sgwrsio drwy deipio: 0345 602 6340 (ar gyfer pobl sy’n drwm eu clyw)

Dysgwch fwy am gostau galwadau (Saesneg yn unig)

Cydnabyddiaeth

Mae'n cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Natural Resources Wales a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl. Mae cyfran o’r wybodaeth wedi’i seilio ar ddata gofodol digidol sydd wedi’u trwyddedu gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg © NERC (CEH). Mapio Daearegol: Arolwg Daeareg Prydain © NERC. DEFRA a’r Swyddfa Dywydd © hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © Sefydliad James Hutton. Cynnwys data OS data © Hawlfraint y Goron a hawl sylfaen-data 2017. Gwasanaethau Tir ac Eiddo Land © Hawlfraint y Goron a hawl sylfaen-data.

Diweddarwyd ddiwethaf