Llygredd Dŵr Gwasgaredig cynllun gweithredu

Beth yw llygredd dŵr gwasgaredig?

Wrth i ni ddod yn gynyddol effeithiol o ran arllwysiadau rheoledig, mae arwyddocâd ffynonellau llygredd eraill wedi dod yn fwy amlwg. Mae'r ffynonellau hyn, sef llygredd gwasgaredig, fel arfer yn arllwysiadau neu lygredd sydd, er eu bod yn fach yn unigol, yn cael effaith sylweddol gyda'i gilydd ar ansawdd y dŵr. 

Atebion strategol 

Mae gwaith lleol sylweddol eisoes ar y gweill i fynd i'r afael â phroblemau penodol.

Mae ein cynllun ar gyfer Llygredd Dŵr Gwasgaredig yng Nghymru'n amlygu'r camau yr ydyn ni'n bwriadu eu cymryd i ddatblygu ymatebion strategol i ategu'r gwaith lleol.

Ein blaenoriaethau

Gan adeiladu ar waith blaenorol Llywodraeth Cymru a sefydliadau eraill, rydyn ni wedi nodi wyth maes blaenoriaeth i fynd i'r afael â llygredd gwasgaredig.

Dyma nhw:

  • ystadau diwydiannol
  • arllwysiadau carthffosiaeth bach (preifat)
  • camgysylltiadau draeniad
  • draeniad dŵr wyneb o ardaloedd wedi'u datblygu
  • rheoli da byw
  • rheoli tir 
Diweddarwyd ddiwethaf