Rydym wedi derbyn cais am drwydded gan Bryn Aggregates Limited.

Cais am drwydded amgylcheddol arbennig newydd dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Rhif y cais: PAN-023528
Math o gyfleuster rheoledig: A25 - Dyddodi gwastraff ar dir fel gweithrediad adennill
Lleoliad y cyfleuster rheoledig: Bryn Aggregates Limited, Gelliargwellt Farm, Gelligaer, Hengoed, CF82 8FY

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n cofrestr gyhoeddus arlein. Neu gallwch ofyn am gopi o'r wybodaeth gennym ni. Gall hyn gymryd amser i'w brosesu a gellid codi tâl am hynny.

Os oes gennych unrhyw sylwadau anfonwch y rhain erbyn 21 Mehefin 2024

Ebost: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Rhaid i ni benderfynu a ddylid caniatáu neu wrthod y cais.  Os ydym yn ei ganiatáu, mae’n rhaid i ni benderfynu pa amodau i’w cynnwys yn y drwydded.  Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynglŷn â sut yr ydym yn gwneud penderfyniadau yn ein Datganiad Cyfranogiad Cyhoeddus.

Diweddarwyd ddiwethaf