Knights Brown Construction Ltd - Doc Dwyrain Bute, Neuadd y Sir, Hemingway Road, Bae Caerdydd, Tre-biwt, Caerdydd, CF10 4UW

Rydym wedi derbyn cais am drwydded gan Knights Brown Construction Ltd

Cais am drwydded amgylcheddol arbennig newydd dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016

Rhif y cais: PAN-024777
Math o gyfleuster rheoledig: Lagwnau Amheddiad
Lleoliad y cyfleuster rheoledig: Doc Gorllewin Bute, Neuadd y Sir, Hemingway Road, Bae Caerdydd, Tre-biwt, Caerdydd, CF10 4UW
Cyfeirnod Grid Cenedlaethol yr ollyngfa: ST 19354 75243
Yr ardal ddyfrol sy’n derbyn: Doc Dwyrain Bute
Math o elifiant: Draenio’r safle
Cyfaint: 1,400 metr ciwbig y dydd

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n cofrestr gyhoeddus ar-lein. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r manylion cais uchod. Neu gallwch ofyn am gopi o'r wybodaeth gennym ni. Gall hyn gymryd amser i'w brosesu a gellid codi tâl am hynny.

Os oes gennych unrhyw sylwadau anfonwch y rhain erbyn 19 Mehefin 2024.

Ebost: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Neu ysgrifennwch at:

Gwasanaeth Trwyddedu
Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Rhaid i ni benderfynu a ddylid caniatáu neu wrthod y cais.  Os ydym yn ei ganiatáu, mae’n rhaid i ni benderfynu pa amodau i’w cynnwys yn y drwydded.  Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynglŷn â sut yr ydym yn gwneud penderfyniadau yn ein Datganiad Cyfranogiad Cyhoeddus.

Diweddarwyd ddiwethaf