Strwythur y sefydliad

Strwythur y Sefydliad

Prif Weithredwr - Clare Pillman

Y Tîm Gweithredol

Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu
Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau - Gareth O'Shea ​
Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol - Rachael Cunningham
Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu Corfforaethol - Prys Davies
Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu a Gwybodaeth Cwsmeriaid - Sarah Jennings​ ​

Y Tîm Arwain 

Pennaeth Polisi Rheoli Adnoddau Naturiol - Ruth Jenkins
Pennaeth Rheoleiddio a Thrwyddedu - Nadia De Longhi
Pennaeth Rheoli Perygl Llifogydd a Digwyddiadau - Jeremy Parr
Pennaeth Gwybodaeth a Thystiolaeth - Chris Collins 
Pennaeth Stiwardiaeth Tir - Dominic Driver
Pennaeth Gweithrediadau’r Gogledd-orllewin - Siân Williams / Martin Cox
Pennaeth Gweithrediadau’r Gogledd-ddwyrain - Lyndsey Rawlinson
Pennaeth Gweithrediadau’r Canolbarth - Gavin Bown
Pennaeth Gweithrediadau’r De-orllewin – Huwel Manley
Pennaeth Gweithrediadau Canol y De – Dav Letellier
Pennaeth Gweithrediadau’r De-ddwyrain - Steve Morgan
Pennaeth Cynllunio Datblygu a Gwasanaethau Morol - Rhian Jardine
Pennaeth TGCh – Ian Johns 
Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Busnes - Victoria Rose Piper
Pennaeth Cyllid - Rob Bell
Pennaeth Archwilio Mewnol - Jacqui Kedward
Pennaeth Datblygu Pobl a Lles– Sarah Stacey
Pennaeth Llywodraethu ac Ysgrifennydd y Bwrdd – Phil Williams
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol - Sarah Asbrey
Pennaeth Rheoli Pobl- Steve Burton
Pennaeth Gweledigaeth 2050 a Chynllunio - Sarah Williams
Pennaeth Cyfathrebu a Thrawsnewid Digidol - Catrin Hornung 
Pennaeth Profiad y Cwsmer - Naomi Lawrence
Pennaeth Datblygu Masnachol Cynaliadwy - Elsie Grace

Datganiad o fuddiannau

Gofynnir i’r Tîm Gweithredol ddatgan unrhyw fuddiannau unigol neu fuddiannau unrhyw deulu agos (a ddiffinnir fel partner, plant, rhieni a brodyr a chwiorydd) yn arbennig lle mae ar hyn o bryd, neu lle gallai fod rhyngweithiadau busnes sy’n berthnasol i rôl a chylch gwaith CNC.

Ceir chwe chategori o fuddiannau:

  • Categori 1 – Aelodaeth o’r Bwrdd Gweithredol neu’r Bwrdd Anweithredol, y Pwyllgor neu’r Ymddiriedolaeth
  • Categori 2 – Cyflogaeth â thâl, masnach, proffesiwn neu alwedigaethau
  • Categori 3 – Ecwiti/Cyfranddaliadau Perthnasol
  • Categori 4 – Tir ac Eiddo
  • Category 5 – Gweithgaredd Gwleidyddol
  • Category 6 – Unrhyw fuddiant arall (lle dymuna aelod y Tîm Gweithredol ddatgan unrhyw fuddiant arall yn ôl ei ddisgresiwn ei hun)

Datganiad o fuddiannau o’r Tîm Gweithredol

Diweddarwyd ddiwethaf