Ymholiadau gan y cyfryngau

Os ydych chi’n newyddiadurwr sydd ag ymholiad neu gais am gyfweliad, cysylltwch â’n tîm Cyfathrebu

Ffôn: 029 2046 4227

Ebost: cyfathrebu@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Gallwch chi gysylltu â’n tîm yn ystod oriau gwaith, gyda’r hwyr ac ar benwythnosau.

I roi eich caniatâd i Cyfoeth Naturiol Cymru ddefnyddio'ch lluniau neu fideos ar ein sianeli cyfathrebu i gefnogi ein gwaith, cwblhewch y ffurflen awdurdodi hon

Os hoffech wneud cais am ganiatâd i ffilmio ar ein tir ac nad yw eich ymholiad yn gysylltiedig ag unrhyw geisiadau o ran y cyfryngau neu gyfweliad, ewch i'n tudalen ganiatadau i lenwi'r ffurflen gais berthnasol.

Diweddarwyd ddiwethaf