Gwneud cais am ddata

Cyn gwneud cais am ddata gennym, ceisiwch ddod o hyd i’r data ar-lein.

Gallwch wneud y canlynol:

Gwneud cais am ddata

Os na allwch ddod o hyd i’r data sydd ei angen arnoch o’n hadnoddau ar-lein:

Gall gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith i gyflenwi data nad yw ar gael ar-lein.

Os na allwch ddarganfod adroddiadau ar-lein cysylltwch â’n llyfrgell: library@naturalresourceswales.gov.uk.

Trwyddedau agored ac amodol

Rydym yn darparu data CNC dan y Drwydded Llywodraeth Agored (OGL) a thrwydded amodol CNC. Rydym yn defnyddio trwydded amodol ar gyfer data CNC sensitif sy’n gofyn am gyfyngiadau ailddefnyddio penodol.

Data trydydd parti

Mae data sydd wedi ei nodi fel data trydydd parti yng nghatalog y llyfrgell yn cael ei gadw ar gyfer ei ailddefnyddio’n fewnol gan CNC. Fel arfer ni ellir trwyddedu data trydydd parti i ymgeiswyr allanol. Bydd angen ichi gysylltu â’r darparydd trydydd parti yn uniongyrchol.

Diweddarwyd ddiwethaf