Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol 2020

Dyma ein hail asesiad o reolaeth gynaliadwy Cymru o adnoddau naturiol, gan gynnwys effaith Cymru yn fyd-eang.

 

Lawrlwytho SoNaRR2020: Adroddiad Crynodeb Gweithredol (PDF)

 

Archwilio strwythur a chynnwys SoNaRR2020

 

Gwyliwch ein fideo: Prif negeseuon o SoNaRR2020

Sut rydym wedi asesu rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol

Lawrlwythwch y crynodeb o’r adroddiad, y penodau a’r cofrestri

Archwilio prosiectau ysbrydoledig sy’n gysylltiedig ag un neu fwy o themâu trawsbynciol neu benodau ecosystemol yr adroddiad.

Anghenion tystiolaeth ar gyfer Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (SoNaRR) 2020