Crynodebau dalgylchoedd eogiaid a siwin

Vyrnwy - Plas Dolanog

Maent yn dwyn ynghyd ddata sydd wedi deillio o ddalfeydd gwialenni, asesiadau o’r stoc a gwaith monitro pysgod ifanc; yn disgrifio’r ffactorau sy’n cyfyngu ar y poblogaethau ac yn pennu’r sialensiau a wynebir yn y dalgylchoedd afonydd crynodeb.  

Yn y tablau camau gweithredu caiff gwelliannau i gynefinoedd eu pennu ar gyfer adfer cynhyrchiant poblogaethau eogiaid a siwin. Mae’r tablau hyn yn cynnwys prosiectau ar y cyd lle y bydd gwaith yn cael ei wneud gan ein partneriaid, nid gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn unig.

Adnabod eich afonydd crynodebau dalgylchoedd

Crynodebau dalgylchoedd (Saesneg yn unig) Blwyddyn
Aeron 2021
Clwyd 2021
Conwy 2021
Dee 2021
Dwyfor 2021
Dwyryd 2021
Dyfi 2021
Dysynni 2021
Glaslyn 2021
Mawddach 2021
Ogwen 2021
Rheidol 2021
Seiont 2021
Ystwyth 2021

Mae adroddiadau crynodebau dalgylchoedd a data pysgod ifanc cynharach ar gael ar gais – cysylltwch â chyfrif e-bost Pysgodfeydd Cymru: Fisheries.Wales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf