Bydd yr wybodaeth yn ddefnyddiol i awdurdodau lleol, cyrff cynllunio rhanbarthol a busnesau sydd â rhan mewn cynllunio adnoddau gwastraff ar gyfer y dyfodol.

Maer ddogfen hon yn un o gyfres o adroddiadau blynyddol yn crynhoi ein data gwastraff.
Gallwch weld y tablau data manwl ar gyfer Cymru isod.

Yn ystod 2012, rheolodd adnoddau yng Nghymru 7.95 miliwn tunnell fetrig o wastraff. Ar ddiwedd 2012 roedd:

  • 34.5 miliwn o giwbiau metrig o le ar gael ar safleoedd tirlenwi gyda 80% o hyn ar gael ar safleoedd masnachol amheryglus
  • Tua 10 mlynedd o oes ar ôl ar safleoedd tirlenwi ar gyfer gwastraff amheryglus yng Nghymru, ar gyfraddau llenwi 2012

Yn ystod 2012, cynhyrchodd dros 9,000 o fusnesau a diwydiant yng Nghymru dros 274,000 tunnell o wastraff peryglus, gyda dros 324,000 ohono’n cael ei adael yng Nghymru.

Diweddarwyd ddiwethaf