Gweld eich risg llifogydd yn ôl côd post

​Gwaith cynnal a chadw critigol parhaus​

Rydym yn cynnal gwaith cynnal a chadw ar ein gwasanaethau mapio. Mae’n bosib na fydd ein mapiau yn ymddangos yn iawn dros y cyfnod hwn.

 

Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra. 

Gweld eich risg llifogydd yn ôl côd post

 

Cyn dechrau

Bydd y gwasanaeth hwn yn dangos y risg llifogydd i ardal. Mae'r siawns yno bob amser – eleni, y flwyddyn nesaf, ac yn y dyfodol. 

Ewch i’n rhybuddion llifogydd byw i weld y sefyllfa bresennol

Gallwch hefyd ffonio Floodline 0345 988 1188 - ar gael 24 awr

Gallwch hefyd siecio:

Diogelwch eich hunain a'ch eiddo

Diweddarwyd ddiwethaf