Cysylltwch â gydag ymholiad cynllunio

Mae gan CNC gyfeiriadau e-bost pwrpasol ar gyfer cynllunio datblygiad fel a ganlyn:

De-orllewin Cymru

Ar gyfer prosiectau yn Sir Benfro; Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro; Sir Gaerfyrddin; Abertawe; Castell-nedd Port Talbot; Pen-y-bont ar Ogwr

Cyfeiriad e-bost: swplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

De-ddwyrain Cymru

Ar gyfer prosiectau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; Sir Fynwy; Blaenau Gwent; Caerffili; Merthyr Tudful

Cyfeiriad e-bost: southeastplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Chanolbarth Cymru

Ar gyfer prosiectau Ceredigion, Powys, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyfeiriad e-bost: midplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Gogledd Cymru

Ar gyfer prosiectau yng Ngwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Par Cenedlaethol Eryri

Cyfeiriad e-bost: northplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf