Cyflwynwch ddatganiad ar gyfer eich dalfa gocos fisol yng Nghilfach Tywyn

Rhaid i bob deiliad trwydded cocos yng Nghilfach Tywyn anfon datganiad dalfa:

  • ar ddiwedd pob mis
  • naill ai ar-lein neu ar ffurf bapur


Os hoffech dderbyn ffurflen bapur, cysylltwch â ni drwy ffonio 0300 065 3000.

Diweddarwyd ddiwethaf