Cyflwynwch ddatganiad ar gyfer eich dalfa ddyddiol ym mhysgodfa gocos Dyfrdwy

Rhaid i chi gyflwyno datganiad ar gyfer dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher, hyd yn oed os na wnaethoch chi bysgota. 

Ni chaniateir i chi bysgota ar ddydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn na dydd Sul

Diolch, rydym wedi cael eich datganiad o’ch dalfa wythnosol.

Os hoffech gyflwyno eich datganiadau dalfeydd ar ffurflen bapur, cysylltwch â ni drwy ffonio 0300 065 3000.

 

Diweddarwyd ddiwethaf