Trwyddedu Morol a'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

Diogelir cyrff dŵr trosiannol ac arfordirol o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr gyda'r bwriad o sicrhau statws cyffredinol da. Felly, rhaid i brosiect neu weithgaredd trwyddedig tua’r môr o'r Cymedr Penllanw Mawr a hyd at 1 môr-filltir ddangos na fydd yn achosi 'dirywiad yn y corff dŵr'. Sylwer – nid yw statws cemegol y corff dŵr yn cael ei asesu hyd at 12 milltir forol.

Rhaid i bob cais (ac eithrio ceisiadau am weithgareddau risg isel Band 1) gael ei ategu gan asesiad WFD (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr).

Gellir dod o hyd i ganllawiau ar sut i gynnal asesiad WFD ar wefan Gov.uk. Bydd dolenni ar wefan gov.uk yn eich tywys at ddata’n ymwneud â chyrff dŵr yn Lloegr; mae data’n ymwneud â chyrff dŵr yng Nghymru ar gael ar we-dudalennau Arsylwi Dyfroedd Cymru.

Diweddarwyd ddiwethaf