Taliadau ar gyfer trwyddedau sylweddau ymbelydrol anniwclear

Cyngor cyn ymgeisio

Rydym yn darparu gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio sylfaenol i gynorthwyo gyda'r broses ymgeisio a helpu ymgeiswyr i ddeall yr hyn sydd angen iddynt ei wneud. Darperir y cyngor hwn yn rhad ac am ddim. Darperir unrhyw gyngor dilynol trwy ein Gwasanaeth Cyngor Dewisol lle mae ffi o £125 yr awr a TAW ac fe'i darperir yn ôl disgresiwn CNC. Rydym yn cynnig cyngor sylfaenol ar y canlynol:

  • cadarnhau y math o drwydded sydd ei angen
  • y ffurflenni cais cywir i'w defnyddio
  • pa ganllawiau sy'n rhaid eu dilyn
  • sut i gyfrifo'r tâl am y cais

Ffynonellau wedi'u selio

Cyfleuster safonol ar gyfer ffynonellau categori 5 SR2010 rhif 1

Cais: £2,197

Amrywio: £2,045

Trosglwyddo: £411

Ildio: £381

Cadw a defnyddio un neu ragor o ffynonellau wedi'u selio lle mae pob ffynhonnell unigol, a phob ffynhonnell wedi’u hystyried gyda'i gilydd, yn dod o fewn categori 5 a/neu gronni a/neu waredu ffynonellau gwastraff wedi'u selio.

Cais: £2,514

Amrywio: £2,494

Trosglwyddo: £3,039

Ildio: £2,153

Cadw a defnyddio un neu ragor o ffynonellau tebyg a/neu gronni a/neu waredu ffynonellau gwastraff wedi'u selio (nid HASS ac nid categori 5)

Cais: £5,641

Amrywio: £5,375

Trosglwyddo: £3,039

Ildio: £3,609

Cadw a defnyddio un neu fwy o weithgarwch uchel ffynhonnell selio (HASS) a / neu gronni a / neu waredu.

Cais: £7,407

Amrywio: £7,090

Trosglwyddo: £3,546

Ildio: £3,609

Ffynonellau agored (heb eu selio)

Cadw a defnyddio ffynonellau ymbelydrol agored yn unig.

Cais: £7,407

Amrywio: £7,090

Trosglwyddo: £3,546

Ildio: £3,609

Cadw a defnyddio ffynonellau ymbelydrol agored a/neu gronni a/neu waredu gwastraff ymbelydrol – swm isel.

Cais: £6,026

Amrywio: £5,102

Trosglwyddo: £3,039

Ildio: £6,963 neu £2,153 ar gyfer deunydd risg isel

Cadw a defnyddio ffynonellau ymbelydrol agored a/neu gronni a/neu waredu gwastraff ymbelydrol – nid swm isel na chymhlethdod uchel.

Cais: £8,071

Amrywio: £7,217

Trosglwyddo: £3,039

Ildio: £6,963 neu £2,153 ar gyfer deunydd risg isel

Cadw a defnyddio ffynonellau ymbelydrol agored a/neu gronni a/neu waredu gwastraff ymbelydrol – cymhlethdod uchel

Cais: £9,373

Amrywio: £7,881

Trosglwyddo: £3,039

Ildio: £10,128 neu £2,153 ar gyfer deunydd risg isel

Diweddarwyd ddiwethaf