Taliadau caniatâd ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau

  • Bydd rhai prisiau isod yn destun TAW
  • Mae ein taliadau yn cael eu hadolygu bob blwyddyn

 

Gweithgaredd

Taliadau (net unrhyw TAW)

Cychod gwenyn

£50.00 y flwyddyn (RHYDD o TAW)

Bonsai

£50.00 y flwyddyn

Gyrru car a cheffyl

£50.00 y ceffyl y flwyddyn

Digwyddiadau gyrru car a cheffyl

Mae’r ffi yn cael ei hadolygu

Hyfforddiant Llif Gadwyn

£100.00 fesul hyfforddai ar bob cwrs

Digwyddiadau Elusen / Noddedig

£50.00 y digwyddiad

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Dim tâl

Addysg: Masnachol

I’w drefnu

Costau ffilmio a ffotograffiaeth

 

Geo-guddio

(cyfeiriannu GPS gan unigolion)

Dim tâl – angen awdurdod ar gyfer eu gosod yn unig

Digwyddiadau â Cheffylau

Mae’r ffi yn cael ei hadolygu

Marchogaeth Ceffylau – Unigolion

£50.00 lle mae angen caniatâd blynyddol

Marchogaeth Ceffylau – Masnachol

Mae’r ffi yn cael ei hadolygu

Digwyddiadau hysgwn

Mae’r ffi yn cael ei hadolygu

Hyfforddiant hysgwn - unigolion

£50.00 y flwyddyn

Chwaraeon moduro

Mae’r ffi yn cael ei hadolygu

Dyddiau arddangos beiciau mynydd

£50.00 y dydd

Digwyddiadau beicio mynyddMae’r ffi yn cael ei hadolygu

Mae’r ffi yn cael ei hadolygu

Cyfeiriannu

Graddfa tâl cytundeb Cenedlaethol

Rhedeg

Mae’r ffi yn cael ei hadolygu

Archwiliadau amgylcheddo

£50.00 (RHYDD o TAW)

Arlwyo i gefnogi digwyddiadau

Mae’r ffi yn cael ei hadolygu

Amser staff ar gais yr ymgeisydd neu pan gall fod gofyniad am unrhyw fonitro

£255.00 am hanner diwrnod

 

Gwneud cais i ddefnyddio tir yr ydym yn ei reoli

Diweddarwyd ddiwethaf