Is-grŵp y Fforwm Rheoli Tir Cymru ar lygredd amaethyddol

Pwrpas

Yn Ionawr 2017, sefydlodd Fforwm Rheoli Tir Cymru is-grŵp er mwyn canolbwyntio ar fynd i’r afael â llygredd amaethyddol.

Nid oes ateb hawdd i ddatrys y broblem yma - mae’r datrysiad yn gyfuniad o newidiadau gwahanol a bydd rhaid eu cefnogi gyda ffyrdd newydd o feddwl. Y prif feysydd yw: 

 • Cyfundrefn reoleiddio gref
 • Datblygu dull gwirfoddol dan arweiniad ffermwyr i ymdrin â rheoli maetholion
 • Sicrhau fod gwell cyngor a chyfarwyddyd yn cael ei gynnig a bod modd i ffermwyr ei ddefnyddio
 • Gwella’r amryw o gyfleoedd buddsoddiad
 • Adnabod a hyrwyddo arloesedd 

Ym mis Ebrill 2018, derbyniodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Amaethyddol adroddiad cynnydd ar waith yr is-grŵp Fforwm Rheoli Tir Cymru. 

Mae pawb sydd ynghlwm â’r gwaith wedi cydweithio i siapio’r argymhellion cychwynnol sydd wedi’u gyrru at Ysgrifennydd y Cabinet ac maent yn optimistaidd y byddant yn cynnig fframwaith i wella ansawdd dŵr yn afonydd Cymru yn y tymor hir. 

Mae’r is-grŵp Fforwm Rheoli Tir Cymru yn parhau i weithio’n gyflym i sicrhau fod argymhellion yr adroddiad yn cael eu gwireddu.

Aelodaeth

Mae aelodau’r grŵp yn cynnwys: 

 • Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru (NFU Cymru)
 • Undeb Amaethwyr Cymru (FUW)
 • Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad Cymru (CLA)
 • Dwr Cymru Welsh Water (DCWW)
 • Cyfleustodau Unedig
 • Hafren Dyfrdwy
 • Cymdeithas y Ffermwyr Tenant
 • Hybu Cig Cymru (HCC)
 • Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB)
 • Ffederasiwn Pysgotwyr Sir Gaerfyrddin (FfPSG)
 • Menter-a-busnes
 • Cyswllt Amgylchedd Cymru (WEL)
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Llywodreath Cymru

Agendâu a phapurau

2024

29 Ionawr - cofnodion

26 Chwefror - cofnodion

2023

23 Ionawr - cofnodion

20 Chwefror - cofnodion

27 Mawrth - cofnodion

15 Mai - cofnodion

10 Gorffennaf - cofnodion

4 Medi - cofnodion

6 Tachwedd - cofnodion

4 Rhagfyr - cofnodion

2022

17 Ionawr - cofnodion

21 Chwefror - cofnodion

21 Mawrth - cofnodion

25 Ebrill - cofnodion

16 Mai - cofnodion

11 Gorffennaf - cofnodion

17 Hydref - cofnodion

21 Tachwedd - cofnodion

12 Rhagfyr - cofnodion

2021

Ionawr - cofnodion

Mawrth 05 - cofnodion

Mawrth 22 - cofnodion

Ebrill - cofnodion

Mai - cofnodion

Mehefin - cofnodion

Gorffennaf - cofnodion

Awst - cofnodion

Medi - cofnodion

Tachwedd - cofnodion

Rhagfyr - cofnodion

2020

Mawrth - cofnodion

Ebrill - cofnodion

Mai - cofnodion

Mehefin - cofnodion

Gorffennaf - cofnodion

Tachwedd 2 - cofnodion

Tachwedd 16 - cofnodion

Rhagfyr - cofnodion

2019

Ionawr - agenda a phwyntiau gweithredu

Chwefror - agenda a phwyntiau gweithredu

Mawrth - agenda, phwyntiau gweithredu a catchment initiatives 2019 (Saesneg in unig)

Ebrill - agenda a phwyntiau gweithredu

Mai - agenda a phwyntiau gweithredu

Mehefin - agendaphwyntiau gweithredu

Gorffennaf - agenda a phywyntiau gweithredu

Awst - agenda and phywyntiau gweithredu

Medi - agendacofnodion

Hydref - cofnodion

Tachwedd - cofnodion

Rhagfyr - cofnodion

2018

Gorffennaf - phwyntiau gweithredu

Awst - agenda a phwyntiau gweithredu

Medi - agenda a phwyntiau gweithredu

Hydref- agenda a phwyntiau gweithredu

Tachwedd - agenda a phwyntiau gweithredu

Rhagfyr - agenda a phwyntiau gweithredu

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, yna ebostiwch ni ar wlmf.subgroup@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf