Mamaliaid morol: asesu effeithiau anafiadau clyw oherwydd sŵn tanddwr ar gyfer asesiadau amgylcheddol

Bydd angen i chi asesu effeithiau anafiadau clyw mewn mamaliaid morol os yw eich gweithgaredd datblygu morol yn cynhyrchu sŵn tanddwr.

Gallwch ddefnyddio'r dulliau o asesu effeithiau anafiadau clyw mewn mamaliaid morol i gynnal asesiad o effeithiau'r sŵn. 

Fel datblygwr neu ymgynghorydd mae'n bwysig eich bod yn defnyddio'r dulliau hyn.  

Bydd hyn yn rhoi digon o wybodaeth i'ch galluogi i gwblhau asesiad o'r effaith amgylcheddol (AEA) a galluogi’r awdurdod cymwys i gynnal asesiad rheoliadau cynefinoedd (HRA).

Diweddarwyd ddiwethaf